Theorie examen

Het theorie examen bestaat uit meerdere onderdelen. Je kunt per onderdeel een cijfer halen en dus ook per onderdeel slagen. Om door te stromen of je diploma te behalen dien je alle onderdelen met een voldoende te hebben afgesloten. Je hebt een voldoende behaald als je 55% van de te behalen punten hebt gescoord.

Herexamen

Als je niet voor alle onderdelen geslaagd bent, doe je alleen herexamen voor het niet gehaalde onderdeel. Mocht je dat onderdeel bij de herkansing nog steeds niet halen,  dan mag je dit nog een keer herkansen maar met vooraf verplichte deelname aan de leren-lerendag.

Ongeacht het aantal onderdelen kost een (her)examen altijd € 24,99.