Doelgroep:
(semi)professional.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is wenselijk, niet noodzakelijk.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
Dag 1 t/m 3 theorie online. Dag 4 en 5 zijn praktijkdagen in Lelystad
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Extra:
Geen kortingen of vrijstellingen mogelijk.
Prijs:
€ 635,00 (excl. BTW)

Module 1: Psychologie van de mens

Hoe wij ons als mens gedragen ontstaat vanuit verschillende factoren, zoals onze emoties, onze persoonlijkheidskenmerken en onze normen en waarden. Met dieren werken, betekent ook met mensen werken. Denk aan de eigenaar of begeleider van de hond. Daarom is kennis over psychologie van de mens relevant, want om het gedrag van een hond goed te kunnen begrijpen en straks de juiste adviezen te geven t.a.v. zijn gedrag, is het goed om te begrijpen waar ons eigen gedrag vandaan komt. Er zijn duidelijke overeenkomsten in gedrag met (andere) diersoorten en zo wordt gedrag in zijn algemeenheid begrijpelijker.

We nemen in deze module onszelf als voorbeeld en gaan in op ons eigen gedrag, kernwaardes, talenten, om dit vervolgens te kunnen herkennen bij andere mensen én dieren. Nadat we een duidelijk beeld hebben van waar gedrag vandaan kan komen, gaan we aan de slag met onze invloed op zowel de dieren als de mensen voor wie je straks werkt. Hier oefenen we mee door middel van het voeren van gesprekken met elkaar en verschillende technieken in te zetten om het maximale uit gespreksvoering te kunnen halen.

Kortom, in deze module gaan we een week lang in op de psychologie van de mens. We beginnen met drie dagen theorie over gedrag dat online wordt aangeboden met een aansluitende, online Q&A-sessie. Vervolgens oefenen we twee dagen met elkaar m.b.t. interactie tussen mensen. Hier maken we ook kennis met gespreksvaardigheden. Deze module wordt doormiddel van een essay geëxamineerd.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.