Doelgroep:
Studenten die modules 1 t/m 9 hebben behaald.
Ervaring:
Ervaring in de omgang met honden is benodigd.
Leeftijd:
Minimaal 18 jaar.
Duur:
3 lesdagen van 10.00 tot 16.00 uur
+ 2 terugkomdagen
+ casustraject.
Opleiding:
Inclusief:
Koffie, thee, lunch, lesmateriaal en een certificaat.
Exclusief:
Mogelijke vrijstellingen:
Extra:
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk indien men voldoet aan de vrijstellingseisen.
Prijs:
€ 780,00 (excl. BTW)

Module 10 is een module waarin u voornamelijk zelfstandig aan het werk bent. Naast het schrijven van een wetenschappelijk artikel werkt u thuis, binnen een vastgesteld tijdsbestek, zelfstandig 10 praktijkcasussen uit van honden met probleemgedrag. Dit betekent dat u, binnen de criteria en spelregels die voor deze casussen gelden, zelfstandig op zoek gaat naar mensen die een hond hebben die probleemgedrag vertoont. De bevindingen en adviezen die u tijdens de gesprekken met de klant opdoet verwerkt u in een casus die u vervolgens ter beoordeling aan uw casusbegeleider voorlegt.

Voorafgaand aan het zelfstandige traject is er 1 lesdag waarop u een (bestaand) wetenschappelijk onderzoek presenteert op basis waarvan u een artikel gaat schrijven. Daarnaast zijn er 2 lesdagen waarbij de laatste puntjes op de i worden gezet zodat u goed beslagen ten ijs komt als u aan uw casustraject gaat beginnen. Halverwege de module worden 2 terugkomdagen ingepland waarbij ervaringen kunnen worden gedeeld en vragen worden beantwoord.

Deelname aan de eindmodule (de terugkomdagen, module 11, het eindexamen) is pas mogelijk nadat u module 10 volledig, dus inclusief de casussen, hebt afgerond.

Data

Er zijn helaas nog geen data bekend.