Schrijf je nu in voor:
Eindexamen

Als alle modules (1 t/m 4) van de opleiding tot Kynologisch Instructeur met goed gevolg zijn afgerond, mag je deelnemen aan het Eindexamen Kynologisch Instructeur.

Je dient deze modules te hebben afgerond:

De examenkandidaten zullen gesplitst worden in 2 groepen.

  • 1e groep zal in de ochtend praktijkexamen hebben, en in de middag theorie-examen.
  • 2e groep zal in de ochtend theorie-examen hebben, en in de middag praktijkexamen.

Het theorie-examen

Het theorie-examen bevat vragen over de modules 1 t/m 4 en is opgesteld door de CKI (Commissie Kynologisch Instructeur) van de Raad van Beheer.
Deze theorietoets maak je schriftelijk in Lelystad en zal bestaan uit meerkeuze vragen en duurt maximaal 2 uur. Op de dag dat het praktijkexamen plaats vindt, zal ook het theorie-examen plaatsvinden.

Het praktijkexamen

Tijdens het examen geef je ‘praktijkles’ aan minimaal 4 en maximaal 6 begeleiders met hond. Gedurende deze les, die ongeveer 20 minuten duurt, behandel je 2 oefeningen: 1 nieuwe oefening en 1 herhalingsoefening (alsof je deze in een eerdere les al hebt uitgelegd). De manier waarop je de oefeningen uitlegt en de gekozen trainingsmethode mag je zelf bepalen, mits het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De methode mag geen angst, agressie of overmatige stress oproepen en is gemakkelijk uitvoerbaar voor de hond.
  • De methode mag geen angst, agressie of overmatige stress oproepen bij de geleider en is gemakkelijk uitvoerbaar.
  • De methode moet fouten en ongewenst gedrag voorkomen en gewenst gedrag belonen.
  • De methode kent een stapsgewijze opbouw.
  • De methode wordt altijd aan de geleider-hond combinatie aangepast.
  • De methode is veilig in relatie tot het niveau en gedrag van de honden.

Voorafgaand aan het praktijkexamen krijg je een overzicht van mogelijke oefeningen per mail toegestuurd. Uit dit overzicht selecteren de examinatoren op de dag van het examen 2 oefeningen die je in de les zal moeten behandelen. Het examen wordt in Lelystad afgenomen en zal worden beoordeeld door 2 examinatoren die zijn toegewezen door de Martin Gaus Academie.
Op de dag dat het praktijkexamen plaats vindt, zal ook het theorie-examen plaatsvinden.

Je mag in totaal 2 keer examen doen, 1 keer examen en 1 keer een herexamen. Dit geldt zowel voor het theorie-examen en het praktijkexamen. Is het na twee keer examen nog niet gelukt, dan ga je samen met je mentor kijken naar een oplossing.

Als je slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvang je je welverdiende diploma ‘Kynologisch Instructeur’!

Wij wijzen je erop dat het geven van een goede instructie veel ervaring vereist. De opleiding vormt een uitstekende basis die je kunt gebruiken bij je verdere ontwikkeling als instructeur. We adviseren je graag over vervolgstappen, stages of het volgen van verdere workshops en opleidingen.

Schrijf je nu in voor:
Eindexamen